A hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratok - érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat - szükséges

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél mindkét szülő), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás:

I. Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot.

a. Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon. (a családi névre vonatkozó segítséghez kattintson a linkre)

b) Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (városáról).

c) A külföldön született magyar állampolgár szülei, közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően.

 Amennyiben a kérelmező nagykorú, úgy saját maga tegyen nyilatkozatot

Nyilatkozat születési helyről

Nyilatkozat születési helyről és utónév használatról

Kérelmező nyilatkozata családi és utónevéről

 A származási hely az anya állandó vagy ideiglenes lakóhelye a gyermek születésének időpontjában (amelyet az anya erre a kérdésre adott válasza alapján jegyeznek be).

 A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

 A nem magyar állampolgárságú szülő külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

II. Csatolni kell:
A gyermek külföldi, eredeti születési anyakönyvi kivonatát
(USA születés esetén: itt szerezhető be). A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot. (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy hozza be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor díj ellenében hiteles másolatot készítünk.)

A szülök házassági anyakönyvi kivonatát:

a) Magyarországon kötött házasság esetén az anyakönyvi kivonat fénymásolatát

b) Külföldön kötött, de Magyarországon anyakönyvezett házasság esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát

c) Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot előbb Magyarországon is anyakönyveztetni kell (leírás: itt található)

d) Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, úgy szükséges a "Jegyzőkönyv apai elismerésről" felvétele. Tiszteletbeli konzul előtt nem lehetséges felvenni a nyilatkozatot. 

e) Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság nem a gyermek apai elismerésén alapul, az apaságot megállapító bírósági ítéletet. Ha nem magyar bíróság hozta, úgy az ítélet magyar fordítása is szükséges. A külföldi születési anyakönyvi kivonat fordítását: - angol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti - más nyelvű okirat esetén keresse fel az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

Felhívjuk a kedves ügyfelek figyelmét a következőkre:

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szól 6/2003. (III.7.) BM rendelet 53. § (1) előírja, hogy „A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha a gyermek életének harmadik évét betöltötte és az apa adatait még nem állapították meg”.

III. Magyar képviselethez történő benyújtása:

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten

IV. Eljárási díj

Díjmentes