HIRDETMÉNY

Országos népszavazás 2016

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

A népszavazáson a külföldön élő magyar állampolgárok – lakcímüktől függően – két módon vehetnek részt


1. Külképviseleten történő szavazás

 

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező, regisztrált választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein, az úgynevezett Külképviseleti Választási Irodákon szavazhatnak. Az Egyesült Államokban ezek:

Népszavazás helye

Külképviseleti Választási Iroda Helyszíne

Washington, nagykövetség

3910 Shoemaker Street N.W., Washington D.C., 20008

Chicago, főkonzulátus

303 E Wacker Dr. Unit 2101 Chicago, IL 60601

Los Angeles, főkonzulátus

11766 Wilshire Blvd., Suite 410, Los Angeles, California 90025

New York, főkonzulátus

227 East 52nd Street, New York, NY 10022


A szavazás időpontja a Külképviseleteken: 


 2016. október 1. szombat, helyi idő szerint 6:00 - 19:00 óra között


A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én magyar idő szerint 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.

  1. Levélben szavazás 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok abban az esetben jogosultak szavazójoguk levélben szavazással történő gyakorlására, amennyiben szerepelnek a központi választói névjegyzékben.

Az NVI ezen állampolgárok számára augusztus végén kezdte el postázni a szavazási levélcsomagokat. Az érvényes regisztrációval rendelkező külhoni állampolgárok a regisztrációjuk során megjelölt címen kapják meg a szavazási levélcsomagot. Aki augusztus vége után módosította a lakcímét, annak személyesen kell gondoskodnia arról, hogy a régi címéről megszerezze szavazati levélcsomagját. Újabb levélcsomagot a Nemzeti Választási Iroda nem indíthat!

Azon, már regisztrált választópolgárok, akik most kérelmezik postai címük megváltoztatását, újabb szavazási csomagot már nem kapnak az új címükre, de a központi névjegyzékben a címváltozás átvezetésre kerül, és a következő választáson az NVI már az új címet használja.


A levélszavazat érvényes eljuttatásának három módja van:


1. A választópolgár nemcsak a saját, hanem más választópolgár levélszavazatát is leadhatja a magyar külképviseleteken 2016. szeptember 19-től szeptember 30-ig munkanapokon helyi idő szerint 9:00 és 16:00 óra között.


Külképviselet

Cím

Washington, nagykövetség

3910 Shoemaker Street N.W., Washington D.C., 20008

Chicago, főkonzulátus

303 E Wacker Dr. Unit 2101 Chicago, IL 60601

Los Angeles, főkonzulátus

11766 Wilshire Blvd., Suite 410, Los Angeles, California 90025

New York, főkonzulátus

227 East 52nd Street, New York, NY 10022


2. A levélben szavazó választópolgár levélszavazatát a népszavazás napján (2016. október 1. szombat, helyi idő szerint 6:00 - 19:00 között) is leadhatja a Külképviseleti Választási Irodán.


3. Lehetőség van a levélszavazat – Nemzeti Választási Irodához történő közvetlen, postai úton történő eljuttatására, a válaszborítékon szereplő címre: NVI, BUDAPEST, 1855, HUNGARY. Ebben az esetben a választópolgár levélszavazatát minél előbb adja fel, hogy az legkésőbb október 1-jén Budapesti idő szerint éjfélig megérkezzen a Nemzeti Választási Irodához. A küldemény ingyenesen feladható minden országból


A népszavazással kapcsolatos további információk a www.valasztas.hu weboldalon találhatók.


Szíves tájékoztatásul csatoljuk a levélszavazás menetét szemléletesen bemutató képes ÖSSZEFOGLALÓ-t.


Magyarország Washingtoni Nagykövetsége