Közjegyzői tevékenység és hitelesítés

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott hitelesítési kérelmeket postán visszaküldjük a feladónak.

Az alábbiakban a következő ügytípusokkal kapcsolatban olvashat tájékoztatást:

1. aláíráshitelesés

2. Apostille

3. fordítás hitelesítése

4. másolat hitelesítése

5. életbenléti igazolás

1. Aláírás hitelesítése:

I. Személyes megjelenés esetén:

Bármely magyar vagy külföldi állampolgár felkeresheti személyesen a magyar külképviseleteket aláírásának hitelesítése céljából. A hitelesítés feltételei a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyazonossági igazolvány, jogosítvány, tartózkodási engedély - bemutatása, valamint a hitelesítés díjának (36 USD hitelesített aláírásonként) befizetése bankkártyával (Visa, Mastercard, Discover).

    II. Postán történő benyújtás esetén:

Abban az esetben, ha az aláíró tartózkodási helye távol van a magyar képviselettől és kérelmét postán szeretné benyújtani lehetőség van arra, hogy felkeressen egy a közelében működő amerikai közjegyzőt (notary public). Ebben az esetben a közjegyző hitelesíti az iraton (meghatalmazás, szerződés, nyilatkozat stb.) az Ön aláírását, mi pedig a közjegyző pecsétjét (ez azért szükséges, hogy Magyarországon elfogadják hivatalosnak a dokumentumot).


Letölthető dokumentumok:

Ha postán szeretné hozzánk beküldeni a hitelesítést két lehetősége van:


a.) a hozzánk a beregisztrált közjegyzők listájából választ vagy

b.) a listán nem szereplő közjegyzőhöz megy.


A különbség csupán két plusz irat amit csatolni kell ebben az esetben. Részletes tájékoztatót az alábbiakban talál, a közjegyzői lista és az egyéb letöltendő formanyomtatványok a tájékoztatót követően találhatók. A listán található közjegyzőkkel nagykövetségünknek semmilyen különleges, kivételességi megállapodása, szerződése nincs! A lista csupán arról ad tájékoztatást, hogy az azon szereplő közjegyzők már legalább egyszer hitelesítettek magyar nyelven kiállított, vagy a magyar nagykövetség által kért iratokon aláírást, személyazonosságot, így a nagykövetség nyilvántartásában szerepelnek, plusz dokumentum benyújítására az ő esetükben nincs szükség.

a.) Ha olyan közjegyzőt választ aki szerepel a csatolt listánkon a következőket kell tehát elküldeni nekünk:

 1. a felülhitelesítés díját (30 USD felülhitelesített notary public pecsétenként) pénzes utalványon (money order) Embassy of Hungary névre kiállítva,

 2. a 3-as számú mellékletet, (ebben az esetben a Nagykövetség felé a közjegyző által kitöltött 3. számú melléklet csatolásával tudja személyazonosságát igazolni, csatoltan megtalálja)

  egy felbélyegzett válaszborítékot,

 3. és az ön által aláírt és a közjegyző által lepecsételt meghatalmazás


Letölthető dokumentumok:

b.) Amennyiben az Ön által választott közjegyző nem szerepel a közjegyzői listán, a    következő  dokumentumok beküldése szükséges:  

 1. a felülhitelesítés díját (30 USD felülhitelesített notary public pecsétenként) pénzes utalványon (money order) Embassy of Hungary névre kiállítva,

 2. a 3-as számú mellékletet, (ebben az esetben a Nagykövetség felé a közjegyző által kitöltött 3. számú melléklet csatolásával tudja személyazonosságát igazolni, csatoltan megtalálja)

 3. egy felbélyegzett válaszborítékot,

 4. és az ön által aláírt és a közjegyző által lepecsételt meghatalmazást

 5. data sheet kitöltve (új közjegyzők részére szükséges  a listára való felvétel. Az erre vonatkozó adatlap az un. data sheet.)

 6. közjegyző működési engedélyének fénymásolata (commission certificate issued by the  State Department).

Letölthető dokumentumok:

 

Gyakran Ismételt Kérdések:

 III. Aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történő aláírás

Kizárólag személyesen intézhető! Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláíró ügyfélnek képviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat), illetőleg – ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges- a nyilvántartásba vétel megtörtént. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén azt kell igazolni, hogy a szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a magyar konzuli szolgálat csak a magyar állampolgárok, illetve magyar honosságú jogi személyek (vagy jogi személyiség nélküli szervezetek) érdekében, illetve olyan ügyekben járhat el, melyhez magyar állampolgárok, illetve magyar honosságú jogi személyek érdeke fűződik.

2. Apostille:

Aláírás hitelesítése amerikai közjegyző (notary public) által, felülhitelesítése a Secretary of State (lásd még: Secretary of State államonként) által kiállított "apostille-jal"
Abban az esetben, ha az aláíró közelében sem magyar képviselet, sem a magyar képviseletnél aláírás- és pecsétmintával rendelkező notary public nem működik, az 1. és 2. pont nem alkalmazható. Ilyen esetben az aláírást bármely notary public-kal hitelesíttetni lehet, majd a hitelesített okiratot az amerikai közjegyző működési helye szerinti állam Secretary of State-jével kell "apostille-jal" felülhitelesíttetni. Az "apostille"-jal felülhitelesített okirat - egy nemzetközi megállapodás alapján - Magyarországon ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az 1. és 2. pontban írtaknak megfelelően hitelesített, felülhitelesített okirat, további felülhitelesítésére nincs szükség.

A javasolt, illetve elfogadott hitelesítési móddal kapcsolatban kérjük, szíveskedjen előzetesen egyeztetni a felhasználás helye szerinti hazai hivatallal!

3. Fordítás hitelesítése:

  I. Személyes megjelenés esetén:

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét , hogy a nagyszámú ügyre, ügyfélforgalomra tekintettel a konzuli hivatal hiteles fordítások készítését NEM tudja vállalni. Bemutatott fordítás hitelesítését kizárólag teljes egészében lefordított és angol nyelven pontosan megfogalmazott dokumentumok esetében áll módunkban teljesíteni.

  II. Postai benyújtás esetén:

A fordítás hitelesés postán is be lehet nyújtani ebben az esetben a díjat Embassy of Hungary névre kiállított money orderen kell befizetni. Kérjük küldjön felbélyegzett válaszborítékot is.

A hitelesítés díja:

- angolról magyarra történő bemutatott fordítás hitelesítése esetén: oldalanként 24 USD


4. Másolat hitelesítése:

   I. Személyes megjelenés esetén:

Kérjük minden esetben hozza magával azt a dokumentumot, melynek másolatát hitelesíttetni szeretné, ellenkező esetben sajnos nem áll módunkban teljesíteni a kérését. A másolathitelesítés díja: 24 USD, bemutatott másolat esetén: 18 USD.

   II. Postai benyújtás esetén:

Kérjük minden esetben hozza küldje el postán azt a dokumentumot, melynek másolatát hitelesíttetni szeretné ( például az eredeti bizonyítványt, útlevelet, jogosítványt stb.) ellenkező esetben sajnos nem áll módunkban teljesíteni a kérését. Kérjük küldjön felbélyegzett váálaszborítékot is.

A hitelesítés díja:

- oldalanként 24 USD, beküldött másolat esetén oldalankén 18 USD, amelyet money orderen, Embassy of Hungary névre kiállítva kell beküldenie nekünk.

5. Életbenléti igazolás:

Külföldön élő vagy tartózkodó, magyar nyugellátásban részesülő személy kérheti, hogy a nyugdíját külföldön vezetett bankszámlára utalják. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a külföldön élő vagy tartózkodó személyekre nézve naptári évenként adategyeztetést kell végeznie. Ennek során a nyugdíjasnak igazolnia kell az életben létét a részére megküldött nyomtatvány megfelelő kitöltésével, hitelesíttetésével és 30 napon belüli visszaküldésével.

Kizárólag személyes megjelenéssel intézhető!

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott hitelesítési kérelmeket postán visszaküldjük a feladónak.

Ha kérdésük van az eljárással kapcsolatban kérjük vegyél fel a kapcsolatot emailben a konzuli részleggel az KxRWi4mRMMYXBwb2ludG1lbnQud2FzQG1mYS5nb3YuaHU= emailcímen.

Menu

Homepage

Navigation