Erkölcsi bizonyítvány beszerzése Magyarországról

Az erkölcsi bizonyítványok beszerzésével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Kérjük, töltse ki az alábbi kérőlap mindkét oldalát Adatlap, majd keresse fel lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseletet.

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot, fogvatartás).

Amennyiben postán nyújtja be kérelmét, azt a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel (notary public) vagy a Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével hitelesíttetnie kell (1) személyazonosságát - érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal a 3. sz. melléklet felhasználásával -, valamint (2) az adatlapon lévő aláírását.

A kérelemmel együtt szíveskedjen egy saját névre megcímzett és ajánlott levélként felbélyegzett borítékot is küldeni.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje általában 1 hét.

4. Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja majd:

- büntetlen előéletű
- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
- nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Eljárási díjak
Személyes megjelenés esetén: 54 USD 
Előfordulhat, hogy szükség van fordítás hitelesítésére is (bemutatott fordítás esetén 24 USD).

Menu

Homepage

Navigation