Elhalálozás hazai anyakönyvezése

Figyelem!
Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratok - útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány - szükséges!
Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

Eljárás:

I. Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot.


Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki Pl. Így: George Walker Bush és NE: George W. Bush USA helységnevek kitöltésénél kérjük írja ki a tagállam nevét: pl. Így: Rockville, Maryland, USA és NE: Rockville, MD, USA

1. (adatlapon: A) Csak akkor kell kitölteni, ha az elhalt nős vagy férjes családi állapotú volt.

2. (adatlapon: B) Ha érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, vagy állampolgársági bizonyítvánnyal nem rendelkezett, de vélelmezhető a haláleset időpontjában fennálló magyar állampolgárság, annak igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

II. Csatolni kell: 1. A külföldi, 3 hónapnál nem régebbi, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot (USA-ban: itt szerezhető be).

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot. (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy küldje be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor hiteles másolatot készítünk.)

2. A külföldi halotti anyakönyvi kivonat fordítását, amennyiben szükséges: - angol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti - más nyelvű okirat esetén keresse meg az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét.

3. Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban.

4. Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

III. Magyar képviselethez történő benyújtása:

Az elhunyt képviseletében személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

IV. Eljárási díj:

Díjmentes

 

Menu

Homepage

Navigation