Anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

Kizárólag olyan anyakönyvi kivonat kiállítását kezdeményezhetjük, amely Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. A kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését. Az anyakönyvi kivonat beszerzésének díja 54 USD okmányonként, amely már tartalmazza a magyarországi kiállító hatóság által felszámított illetéket és költséget. 

A kérelemhez mellékelni kell egy saját nevére megcímzett és ajánlott levélként felbélyegzett borítékot is. Kérjük továbbá, hogy érvényes személyazonosság igazolására alkalmas iratot (jogosítvány, útlevél, zöldkártya, szig ) is csatoljanak a kérelemhez. Az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket a kiállító magyarországi hivatalhoz továbbítjuk. A kért kivonat általában 3-4 hónap alatt érkezik meg, erről a kérelmezőt a külképviselet minden esetben tájékoztatja.

A beszerezni kért anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez kérjük szíveskedjen az alábbiakban felsorolt adatokat pontosan megadni és eljuttatni a lakóhelye szerint illetékes magyar külképviselethez.

Születési anyakönyvi kivonat:

- név (névváltozás esetén az születési név)
- születési hely (Budapest esetén a kerület* is)
- születési idő (év, hó, nap):
- anyja neve
- apja neve

Házassági anyakönyvi kivonat:

- mindkét fél neve (leánykori vagy előző név is)
- a házasságkötés helye: (Budapest esetén a kerület* is)
- a házasságkötés ideje

Válási okirat

A házassági anyakönyvi kivonatnál közölt adatok, továbbá közölni kell a házasságot felbontó bíróság pontos nevét, az ügyirat számát és az ítélet keltét.

Halotti anyakönyvi kivonat

- az elhunyt neve (előző vagy leánykori név is)
- az elhalálozás helye (Budapest esetén a kerület* is)
- az elhalálozás ideje

* A kerület megjelölése nélkül az eseményt Budapest valamennyi kerületében keresni kell, ez több mint egy évig is eltarthat.

Menu

Homepage

Navigation